Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Program Agroenergia skierowany jest do osób, które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku osobiście prowadził gospodarstwo rolne.

 

Z programu może również skorzystać osoba prawna, która podobnie jak osoby, które są właścicielami lub dzierżawcami gruntów o powierzchni od 1ha do 300 ha, co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Dofinansowanie, jakie udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, udzielane jest w formie dotacji do 20 procent kosztów kwalifikowanych do montażu instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie w wysokości nie większej niż 15 000 zł można otrzymać dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 procent. Natomiast dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 25 000 zł można otrzymać do instalacji większej, o mocy od 30 do 50 kW.

Jeśli jesteś zainteresowany budową instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika oraz pompa ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego z urządzania osobno oraz przewiduje dodatek w wysokości
10 000 zł.

Można również otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20 procent kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, jednak nie może być to więcej niż 50 procent kosztów źródła wytwarzania energii.
Co ważne, program Agroenergia to nie tylko montaż instalacji fotowoltaicznych, ale również instalacji wiatrowych, pomp ciepła, instalacji hybrydowej, zakup i montaż magazynów energii.

Program realizowany będzie do 2027 roku. Natomiast okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosków do 30.06.2027 roku.

(red)

AUTOPROMOCJA