Imieniny: Maury

INFO

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące tragicznej sytuacji finansowej powiatowych szpitali w naszym regionie.

fot. Starostwo Powiatowe w Żninie

W wydarzeniu oprócz starostów wzięli udział przedstawiciele powiatowych szpitali. W tym gronie wypracowano wspólne stanowisko konwentu powiatów w sprawie podjęcia działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia szpitali powiatowych i poprawy funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju. Powiat Żniński w konwencie reprezentowali Wicestarosta Żniński Andrzej Hłond oraz dyrektor żnińskiego szpitala Marek Gotowała.


Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do zdecydowanych działań dla restrukturyzacji finansów szpitali powiatowych.

Szpitale powiatowe w Polsce znajdują się w tragicznym położeniu, z jednej strony są jedynymi szpitalami dla mieszkańców powiatów, z drugiej zaś zmagają się z narastającym problemem nierentowności świadczeń medycznych i wzrastającym zadłużeniem finansowym. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest zbyt niska wycena świadczonych usług medycznych, nieadekwatna do kosztów ich świadczenia. Poważnym problemem dla prawidłowego funkcjonowania placówek jest także inflacja na poziomie 17%, będąca obciążeniem dla wielu sektorów gospodarki oraz służby zdrowia. Podmioty lecznicze nie są w stanie poradzić sobie z rozwiązaniem tej bardzo trudnej sytuacji oraz rosnącym zadłużeniem. W celu zapewnienia konstytucyjnego prawa do ochrony życia i zdrowia, Rząd RP winien natychmiast pomóc szpitalom, gdyż nie będą w stanie zaspokajać potrzeb naszego społeczeństwa w realizacji swej działalności statutowej i utrzymywania dostępności, chociażby na dotychczasowym poziomie.
Odwołując się do podstawowych praw człowieka i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, my, przedstawiciele samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego:

- apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia finansowego szpitali powiatowych w celu poprawy funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju,
- apelujemy o podwyższenie wyceny świadczeń medycznych, realnie do faktycznych kosztów ich świadczenia,
- apelujemy o zapewnienie szpitalom środków finansowych na pokrycie w całości podwyżek wynagrodzeń wszystkich pracowników podmiotów leczniczych oraz zabezpieczenie środków na zwiększenie wartości zawieranych kontraktów.
Brak reakcji ze strony Rządowej, w bliskiej perspektywie doprowadzi do znacznego ograniczenia dostępności obywateli do świadczeń zdrowotnych i nie zagwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego kraju. Jest to odpowiedzialność polityczna i społeczna Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania w Inowrocławiu zwrócono również uwagę na konieczność:

- uzgodnienia z Izbą Lekarską metodologii i ujednolicenia zasad wynagradzania pracowników najwyższego szczebla medycznego we wszystkich placówkach,
- zapłaty w 100% za nadwykonania świadczeń medycznych (aktualnie jest to 60%) oraz pełnego ryczałtu w przypadku niepełnego jego wykonania,
- ustalenia uproszczonych zasad zatrudnienia w polskich placówkach obcokrajowców i dopuszczenia ich do wykonywania zawodów medycznych przez Izby Lekarskie bez szczególnych warunków,
- jak najszybszego wprowadzenia w życie zapisów wynikających z Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 13 lipca 2022 r. w sprawie rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi o zmiany zakresie wyceny poprzez urealnienie wyceny na bazie analizy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w tym wynagrodzeń, zaległości finansowych, zobowiązań bieżących, płynności finansowej.

źródło: Starostwo Powiatowe w Żninie

REKLAMA
AUTOPROMOCJA
REKLAMA
AUTOPROMOCJA