Imieniny: Czesława, Fryderyka

INFO

Sejmik województwa Kujawsko - Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie dotacji na ratowanie zabytków. Pięć obiektów sakralnych z terenu powiatu żnińskiego oraz z Mogilna otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadań, na łączną kwotę ponad 985 tys. zł. 

for. Goniec Pałucki / Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cerekwicy z dofinansowaniem ponad 197 tys. zł. 

Uchwała w sprawie dotacji na ratowanie zabytków dotyczy wsparcia dla 211 właścicieli lub gestorów obiektów o wartości historycznej. Łączna wartość wsparcia to 30 milionów złotych. Źródłami finansowania są budżet województwa i Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. Ochrona zabytków jest jednym z priorytetów samorządu województwa, który postawił sobie za cel zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego regionu. 

 Na terenie powiatu żnińskiego dwa obiekty sakralne otrzymały dofinansowanie na ponad 985 tys. złotych. Są to:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie na zadanie pn. "Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - konserwacja ołtarza bocznego p.w. Serca Pana Jezusa - etap II". Całkowity koszt zadania 115 722,40zł. Kwota dofinansowania 49.285,71 zł. 

2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie na zadanie pn. "Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap V". Całkowity koszt zadania 279717,29zł. Kwota dofinansowania 147.857,14zł

3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie na zadanie pn."Barcin, kościół parafialny p.w. św. Jakuba Większego, 1901 r., ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie przy attykach". Całkowity koszt inwestycji 404.537,95zł. Wartość dofinansowania 197.142,86 zł.

4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie pn. "Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie". Całkowity koszt zadania 734841,36zł. Kwota dofinansowania 295.714,29zł

5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cerekwicy na zadanie pn. "Prace budowlano - konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy - elewacja północna i wschodnia". Całkowity koszt zadania 626509,18zł. Kwota dofinansowania 197.142,86zł 

6. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie na zadanie pn." Łabiszyn, kościół i klasztor (1731r.): prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich - IV etap". Całkowity koszt zadania 267130,04zł. Kwota dofinansowania 98.571,43zł

Służy temu m.in. odbudowa zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze, w którym będzie miało swoje miejsce przyszłe muzeum ziemiaństwa i wsi. Misję odrestaurowania kompleksu, który latem 2022 został oficjalnie przekazany samorządowi województwa przez spadkobierców ostatnich przedwojennych właścicieli, rodzinę Sczanieckich, marszałek Piotr Całbecki powierzył Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa. Obecnie trwają kompleksowe prace projektowe, które powinny się zakończyć w drugim kwartale 2023. Prace remontowo-konserwatorsko-budowlane rozpoczną się jesienią i potrwają 2,5-3 lata. Sejmik zatwierdził też dotację dla gminy Chełmża na budowę pełnostandardowego komunalnego domu wielorodzinnego, w którym zamieszkają rodziny zajmujące obecnie lokale na terenie zespołu.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

AUTOPROMOCJA