Imieniny: Maury

INFO

Policjantka oraz pracownik zespołu kadr i szkolenia żnińskiej komendy spotkały się z maturzystami z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie, aby porozmawiać o służbie w Policji. Wizyta była również dobrą okazją, aby pomówić o bezpieczeństwie młodych kierowców.

Policjantka ze żnińskiej komendy mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk oraz Pani Paulina Krause pracownik zespołu kadr i szkolenia, spotkały się z maturzystami z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie. To kolejne rozmowy, mające na celu przybliżenie specyfiki zawodu policjanta.

Pani Paulina Krause szczegółowo wyjaśniła, jakie warunki musi spełnić przyszły kandydat na policjanta, jak wygląda procedura kwalifikacyjna oraz jaką dokumentację należy złożyć, chcąc zostać funkcjonariuszem Policji.

Uczniowie dowiedzieli się, jak na co dzień wygląda praca w poszczególnych komórkach policji. Wyjaśniono słuchaczom, że służba w Policji bywa trudna i wymaga odpowiednich predyspozycji, chociażby odporności na wiele niebezpiecznych i dynamicznych zdarzeń.

Spotkanie było również znakomitą okazją do tego, aby porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ponieważ wśród słuchaczy nie brakowało młodych kierowców. Policjantka omówiła najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Szczególną uwagę zwrócono na jazdę pod wpływem alkoholu lub pod działaniem środków odurzających, brawurę na drodze i wynikających z tego konsekwencji.

Więcej informacji na temat doboru do Policji można uzyskać klikając w ten link https://znin.policja.gov.pl/k45/informacj/wiadomosci/133868,Zostan-kims-wyjatkowym-Zostan-policjantem.html

REKLAMA
AUTOPROMOCJA
REKLAMA
AUTOPROMOCJA