Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Europejskie Dni Dziedzictwa (#EDD) to wielkie święto kultury, które co roku gromadzi tysiące uczestników w 50 krajach Europy. To liczne atrakcje – wystawy, koncerty, warsztaty i konkursy, dzięki którym można poznać historię oraz tradycje swojego regionu. W Polsce 31. edycję #EDD obchodzimy pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, podkreślając istotę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


fot. Goniec Pałucki/ We wtorek 5 września w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2023.

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator ogólnopolski wydarzenia – zaprasza wszystkich do udziału w największej tego typu inicjatywie w Europie. Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promocja dóbr kultury pośród lokalnych społeczności oraz zbliżenie do siebie jego organizatorów na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. W kolejne weekendy września będzie można zwiedzać niezwykłe zabytki i korzystać z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych przygotowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby prywatne, w tym muzea, teatry, biblioteki, uczelnie wyższe, samorządy. Na uczestników czekają warsztaty, spotkania, rajdy, wystawy, koncerty, pokazy i wiele innych atrakcji, dzięki którym można lepiej poznać i zrozumieć historię oraz kulturę lokalną, regionalną i narodową.

Kulminacja wydarzeń odbędzie się w 2 i 3 weekend września (9-10 i 16-17 września), jednak niektórzy już dziś zapraszają na wydarzenia w ramach #EDD. Więcej informacji o wrześniowych atrakcjach kulturalnych na stronie edd.nid.pl.

– Na przestrzeni czasu – przy zaangażowaniu setek organizatorów poszczególnych wydarzeń, zarówno dużych muzeów, lokalnych ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, jak i małych gminnych bibliotek czy osób prywatnych – powstała wyjątkowa formuła projektu, pod wspólnym szyldem Europejskich Dni Dziedzictwa – wyjaśnia dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Tegoroczne hasło – „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” – związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe nie kończy się na zabytkach i zbiorach obiektów. Obejmuje ono również tradycje oraz inne formy przekazu lokalnej tożsamości, odziedziczone po naszych przodkach i przekazane przyszłym pokoleniom, takie jak
tradycje ustne, sztuki widowiskowe, wiedza i praktyki dotyczące przyrody, czy tradycyjne umiejętności rzemieślnicze.

Dlatego do udziału w tegorocznej edycji #EDD w sposób szczególny zapraszamy na wydarzenia z udziałem depozytariuszy, którzy odgrywają kluczową rolę w zachowywaniu i przekazywaniu dziedzictwa kulturowego. To oni są strażnikami tradycji, przekazującymi żywe przejawy kultury z pokolenia na pokolenie. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji, niematerialne dziedzictwo kulturowe nie tylko trwa, lecz także kwitnie, stanowiąc inspirację dla przyszłych pokoleń do odkrywania swoich korzeni. To właśnie dzięki depozytariuszom dziedzictwo kulturowe staje się ciągłą i żywą nitką, łączącą naszą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.

Szczegółowy kalendarz wydarzeń tutaj: 

https://kulturawzasiegu.pl/kalendarz-wydarzen/?kids=0&free=0&ex=0&date=&q=edd2023&pa=0

AUTOPROMOCJA