Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Z tej okazji porozmawialiśmy z Ireneuszem Stachowiakiem, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na temat zmian, jakie zaszły w Funduszu w ciągu 30 lat oraz programów, które oferuje swoim beneficjentom.

fot. Ireneusz Stachowiak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji, w sierpniu, odbyła się uroczysta gala podsumowująca 30 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, podczas której  uhonorowane zostały osoby i instytucje współpracujące z Funduszem na przestrzeni 30 lat. Ponadto ten rok - to aktywny udział przedstawicieli Funduszu w wielu wydarzeniach plenerowych, podczas których przedstawiane są osiągnięcia oraz najważniejsze programy. O tym, jak zmienił się Fundusz w ciągu 30 lat oraz jakie programy oferuje swoim beneficjentom rozmawialiśmy z Prezesem Zarządu, Ireneuszem Stachowiakiem.

W tym roku zacny jubileusz 30-lecia istnienia Funduszu. Jakie zmiany zaszły w tym czasie?

Ireneusz Stachowiak: Zacznę do przypomnienia historii Funduszu. Przed reformą administracyjną kraju istniały trzy odrębne Fundusze: bydgoski, włocławski i toruński. Po reformie, kiedy z trzech utworzono jedno województwo kujawsko-pomorskie, powstał jeden fundusz z siedzibą w Toruniu. W ostatnich latach utworzyliśmy filię w Bydgoszczy oraz trzy biura terenowe w Inowrocławiu, Włocławku i Świeciu, w których pracownicy udzielają informacji o programach realizowanych przez Fundusz. 

W pierwszych latach działalności Fundusz zajmował się przede wszystkim walką o poprawę jakości wody i skanalizowanie obszarów miejskich oraz wiejskich. W dużej mierze udało się to zrealizować. Pięć lat temu wkroczyliśmy w nowy etap, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. W pierwszym roku funkcjonowania programu Czyste Powietrze zawarliśmy prawie 5000  umów, w 2022 roku było to około 12 000. Nawiązaliśmy dużą i mocną współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmienił się profil naszej działalności. Teraz znakomitą większość naszych beneficjentów stanowią  osoby fizyczne, wcześniej naszymi największymi partnerami były samorządy i spółki komunalne. Poszerzamy grupę docelową naszych programów również o przedsiębiorców. Staramy się wzmacniać tę grupę. Ponadto przekazujemy coraz większe środki na dotacje oraz pożyczki. Kwota dofinansowania sięga 200 mln zł rocznie. Wspieramy inwestycje ekologiczne w naszym województwie oraz działania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Priorytetowy Program Funduszu to Czyste Powietrze. Czy cieszy się on dużym zainteresowaniem?

Ireneusz Stachowiak: Na początku wpływało do nas około 300-400 wniosków miesięcznie. Teraz mamy 1000 wniosków w każdym miesiącu. W maju tego roku padł rekord, gdyż wpłynęło ponad 1200 wniosków. Widać, że zainteresowanie tym programem jest coraz większe. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby wniosek został uproszczony, a także żeby skrócił się termin oczekiwania na podpisanie umowy i wypłatę środków. Muszę powiedzieć, że to się udało. Podpisanie umowy następuje w ciągu 30 dni co wynika z warunków programu, a jeśli nie ma we wniosku błędów formalnych, nawet do 10 dni. Wypłata środków następuje w ciągu 12 dni. W wypełnianiu wniosków przez beneficjentów pomagają także gminy. Na 144 gminy w kujawsko – pomorskim, 124 podpisały z nami porozumienie  o współpracy. Powstały tam punkty konsultacyjne, gdzie mieszkańcy mogą otrzymać fachową pomoc. 


Czyste Powietrze nie jest jedynym programem realizowanym przez WFOŚiGW w Toruniu? 

Ireneusz Stachowiak: Tak, dokładnie. Posiadamy kilka programów adresowanych do rolników, jak np. Agroenergia, z którego mogą korzystać właściciele gospodarstw o powierzchni od 1 do 20 ha. Tutaj można pozyskać dofinansowanie na budowę paneli fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła, małą turbinę wiatrową czy małe magazyny energii. Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Kolejny program to EKO-Klimat, w ramach którego udzielamy preferencyjnych pożyczek na wszelkie inwestycje proekologiczne. Posiadamy również program dotyczący wapnowania gleb. O dotację mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowanie obejmuje użytki rolne, których pH gleby jest poniżej lub równe 5,5 i udzielane jest w formie dotacji na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie jest udzielane nie częściej niż raz na cztery lata dla użytków rolnych na tej samej działce ewidencji gruntów.

Ostatnim programem jest utylizacja azbestu. Program ten realizujemy we współpracy z samorządami, a polega on na dotowaniu utylizacji azbestu z domów czy budynków gospodarczych. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania dotacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.wfosigw.pl/  

Walka o poprawę klimatu jest niezwykle ważna. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powinno być naszym wspólnym celem, dlatego zachęcamy do zapoznania się z możliwościami uzyskania dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wszelkie zadania proekologiczne.

Dziękujemy za rozmowę

AUTOPROMOCJA