Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dniem 31.10.2023 kończy nabór wniosków do Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.


O tym jak ważne jest utrzymanie gleb w dobrej kondycji pisaliśmy na łamach naszej gazety wielokrotnie. Wapno nie tylko służy do nawożenia i wprowadzania do gleby pierwiastków niezbędnych roślinom, ale także odkwasza glebę. Wapno nawozowe jest konieczne, aby roślina mogła pobierać wartościowe elementy z gleby oraz wspomaga prawidłowy rozwój systemu korzeniowego.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wspiera poprzez realizację programu działania regeneracyjne gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Budżet na ten cel w latach 2019-2023 wynosi 300 mln złotych.

O dotację w ramach programu mogą ubiegać się  posiadacze użytków rolnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzący gospodarstwa rolne. Dofinansowanie obejmuje użytki rolne, których pH gleby jest poniżej lub równe 5,5. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie jest udzielane nie częściej niż raz na cztery lata dla użytków rolnych na tej samej działce ewidencji gruntów.

Kwoty dofinansowania wynoszą:

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych,
2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych,
3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb. Wypełniony i podpisany papierowy formularz wniosku należy złożyć w Dziale Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz do dnia 31 października 2023.


(red)

 

AUTOPROMOCJA