Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu ogłosił drugi nabór do programu Ciepłe Mieszkanie. Osoby zainteresowane mogą otrzymać  dotację do wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kopciuchów oraz rekuperacji w domach wielorodzinnych. Aby takie wsparcie otrzymać, należy złożyć wniosek do siedziby gminy w miejscu zamieszkania. 

fot. WFOŚiGW w Toruniu

Wysokość dotacji uzależniona jest od poziomu dochodów. Maksymalna kwota dotacji może wynosić od 16,5 tys. zł do 41 tys. zł, czyli do 90% kosztów kwalifikowanych

Podstawowy poziom dofinansowania – do 16,5 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny)
Warunek – dochód wnioskodawcy nie przekraczający 135 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania – do 27,5 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych)
Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
- 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania – do 41 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych)
Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
- 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. 

Na co dotacja?

W ramach dofinansowania beneficjent może zakupić pompę ciepła typu powietrze/woda lub pompę ciepła typu powietrze/powietrze. Ponadto  kosztem kwalifikowanym jest zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub zakup ogrzewania elektrycznego, kotła gazowego kondensacyjnego oraz podłączenie mieszkania do zbiorowego efektywnego źródła ciepła w budynku.  Dodatkowo można dofinansowanie przeznaczyć na zakup i montaż okien, drzwi oddzielających lokal od powierzchni nieogrzewanej, demontaż i zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania. 

Warunkiem przystąpienia do Programu jest użytkowanie „kopciucha” tj.  nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, a które zostanie wymienione na urządzenie spełniające wymogi programu.

(red)

AUTOPROMOCJA