Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Stowarzyszenie OPPT Żnina zawiązały samorząd powiatowy oraz gminy Rogowo, Gąsawa i Janowiec Wielkopolski. Wartość alokacji to 4,5 mln euro, lista przedsięwzięć priorytetowych obejmuje 27 pozycji.

fot. Szymon Zdziebło

Po zawarciu porozumień terytorialnych z partnerstwami samorządowymi zawiązanymi dla realizowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszarów funkcjonalnych największych miast regionu (MOF/ZIT), samorząd województwa przystępuje do podobnej procedury w odniesieniu do pozostałych obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (OPPT). 6 listopada podpisane zostały dwie pierwsze tego typu umowy – ze Stowarzyszeniem OPPT Powiatu Grudziądzkiego i OPPT Żnina.

Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu) i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny). Na mocy takich dokumentów – zawierających listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

Stawiamy na dalszy rozwój turystyki i budowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami, których mamy sporo, budowę ścieżek spacerowo-rowerowych, inwestycje w odnawialne źródła energii i modernizację systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej oraz przygotowanie terenów pod inwestycje w rejonie węzła Rogowo na drodze ekspresowej s-5

wyjaśnia wójt gminy Rogowo Tomasz Michalczak

W imieniu samorządu województwa umowy podpisali marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, ze strony partnerstw OPPT starosta Adam Olejnik i burmistrz miasta i gminy Łasin Rafał Kobylski (OPPT Powiatu Grudziądzkiego) oraz wójt Tomasz Michalczak (OPPT Żnina). W spotkaniu uczestniczyli również wójt gminy Gruta Waldemar Kurkowski, wójt gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj, burmistrz miasta i gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski i reprezentujący Starostwo Powiatowe w Grudziądzu Zdzisław Tyczyński.

Wcześniej umowy dotyczące alokacji środków w ramach polityki terytorialnej zawarły z samorządem województwa partnerstwa ZIT Metropolii Bydgoszcz i ZIT Inowrocławia, Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia, Stowarzyszenie WŁOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Włocławka i Stowarzyszenie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Grudziądza.

 

 

AUTOPROMOCJA