Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Podczas wczorajszych „Drzwi otwartych” osoby zainteresowane służbą w Policji dowiedziały się, jak wygląda procedura rekrutacyjna. Szczegółowych informacji, jakie wymogi musi spełnić kandydat, udzielały policjantki oraz pracownik kadr żnińskiej komendy.

fot. KPP w Żninie

We wtorek, 14 listopada br. żnińską komendę odwiedziły osoby zainteresowane służbą w Policji. W większości młode osoby, dowiedziały się, jakie warunki należy spełnić oraz jakie dokumenty złożyć, aby wstąpić w policyjne szeregi.

Chętnym szczegółowo omówiono, jak wygląda procedura rekrutacyjna składająca się miedzy innym z testu wiedzy i sprawności fizycznej. Dalszy etap to badania psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna oraz komisja lekarska. Kolejny, to ankieta bezpieczeństwa osobowego, która ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Nieuzyskanie takiego dostępu niestety kończy postępowanie kwalifikacyjne.

Kandydaci zostają umieszczeni na liście rankingowej, w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów w każdym z poszczególnych etapów.

Po przyjęciu do służby, policjant-kursant kierowany jest na szkolenie do jednej ze szkół Policji, a po jej ukończeniu w ramach adaptacji zawodowej, zostaje delegowany jest do oddziału prewencji Policji. Ostatecznie wraca do jednostki, którą wskazał w podaniu. Tam pełni służbę zazwyczaj o charakterze prewencyjnym. 

Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą w Policji, stosowną dokumentację mogą składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 m. in. w tutejszej komendzie, a wszelkich potrzebnych informacji udzieli pracownik kadr.

Natomiast wszelkie informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl.

źródło: KPP w Żnin

AUTOPROMOCJA