Żnin

Imieniny: Filipa, Judyty

INFO
×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.

W Starostwie Powiatowym w Żninie kierownictwo wydziałów, na czele ze Starostą Żnińskim Zbigniewem Jaszczukiem oraz Wicestarostą Andrzejem Hłondem, podziękowało odchodzącemu na zasłużoną emeryturę, panu Januszowi Biegańskiemu – kierownikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

fot. Starostwo Powiatowe w Żninie


Janusz Biegański swoją pracę zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolnicznego w Żninie w 1977 r. na stanowisku technik budowy później jako inspektor ds. produkcji i kosztorysowania. Następnie pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Żninie – Zakład Leśno-Zadrzewieniowy w Woli (1980-1984). Z administracją publiczną związał się w 1984 r., kiedy to rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Żninie na samodzielnym stanowisku ds. planowania i inwestycji a następnie jako kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Komunikacji. W 1990 r. powołany został na stanowisko wiceburmistrza Żnina. Tę funkcję pełnił do roku 2000 jak i również w latach 2003-2007 będąc jednocześnie naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Technicznej Gminy Żnin. W latach 2007-2013 był ekspertem powołanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz ekspertem do technicznej oceny merytorycznej wniosków z EFRR w działaniach związanych z infrastrukturą wodno-ściekową i rewitalizacją zdegradowanych dzielnic miast w ramach RPO WK-P. Po 2007 r. pracował jako zastępca dyrektora ds. technicznych i członek zarządu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żninie. Przez ostatnich blisko 6 lat kierował Wydziałem Urbanistyki i Architektury w Starostwie Powiatowym w Żninie.

Janusz Biegański był również radnym Rady Miejskiej w Żninie (w latach 2006-2007) i radnym Rady Powiatu w Żninie IV kadencji (w latach 2010-2014). Odznaczony został w 2017 r. przez Prezydenta RP złotym medalem za długoletnią służbę (medal I stopnia).

Dzięki jego zaangażowaniu wybudowano 5 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach ponadpodstawowych, przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności będących własnością Powiatu Żnińskiego oraz zmodernizowano infrastrukturę oświatową w regionie (modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie).

źródło: Starostwo Powiatowe w Żninie

Cytat dnia

Poradź się psychologa

Słowo po słowie, gest po geście, przemoc emocjonalna to jak kropla, która drąży skałę. Niby nic się nie dzieje.

Wychodzicie z dziećmi na spacery, robicie razem zakupy, lubią go właściwie wszyscy sąsiedzi, w domu pomaga. Może nie raz słyszałaś od koleżanki, że też by chciała by jej mąż tyle pomagał. I jeszcze jest taki szarmancki wobec innych kobiet. Ty to masz życie!

AUTOPROMOCJA