Imieniny: Klaudii, Kajetana

INFO
OGŁOSZENIE

Wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 spotkali się w Żninie z mieszkańcami i mediami. Przedstawili dotychczas zrealizowane działania w powiecie żnińskim oraz propagowali temat rodzinnej pieczy zastępczej.

fot. Justyna Tessa


Radek Rataj – lider w kujawsko-pomorskim przedstawił dotychczasowe dokonania, do których należały m.in. akcje pomocowe na rzecz chorej na SMA Celinki Andrzejewskiej z Szubina, która potrzebowała ogromnej kwoty pieniężnej na leczenie specjalną terapią genową. Wolontariusze włączali się w liczne festyny i licytacje organizowane na rzecz małej Celinki, która niedawno mogła podjąć leczenie.

Ponadto, w okresie jesiennym podczas pierwszych doniesień o postępującej drugiej fali epidemii, wolontariusze rozdawali mieszkańcom jednorazowe maseczki ochronne. Była to akcja „Podziel się maseczką”, zwracająca uwagę na konieczność ochrony własnego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Warto tu również wymienić wspólną z PCK i Stowarzyszeniem Wierzba akcję porządkowania okolicznych terenów przy jeziorze, jak również rozdawanie nasion roślin miododajnych z okazji Dnia Kobiet. Ta właśnie inicjatywa miała na celu podkreślenie wagi zagrożonej populacji pszczół. Wolontariusze powiatu żnińskiego rozdali 200 kopert nasion. Inną, ważną ekologicznie aktywnością było rozdawanie sadzonek brzóz pozyskanych od Nadleśnictwa Gołąbki.


Liderka powiatu żnińskiego Żaneta Głowacka jest również koordynatorką ogólnopolskiej akcji „Wolontariusze Polska 2050 dla Rodzin Zastępczych” w województwie kujawsko-pomorskim.

Zasadniczą ideą tej akcji jest przekonanie, że każde dziecko powinno mieć szansę wychowywać się w dobrze funkcjonującej rodzinie – biologicznej, a gdy to niemożliwe – zastępczej.

Instytut Strategie 2050 opracował diagnozę sytuacji rodzinnej pieczy zastępczej. Dlatego też wolontariusze Ruchu zaangażowali się w pomoc dzieciom z rodzin zastępczych w zakresie korepetycji z wszelkich przedmiotów. W naszym regionie miało to miejsce we Włocławku, gdzie wolontariusze tego powiatu pomogli kilku uczniom w nauce języka angielskiego. Ponadto, wsparcie dla dzieci z rodzin zastępczych jest realizowane poprzez spędzanie z nimi czasu na grach i zabawach. Stowarzyszenie Polska 2050 zachęca do dołączenia do tych działań wszystkie osoby chętne, które lubią pracę z dziećmi i mogą je wesprzeć również na poziomie edukacyjnym.


Żaneta Głowacka przedstawiła też główne postulaty Instytutu Strategii 2050 w zakresie zaproponowanych zmian w tematyce pieczy zastępczej. Są to:

Po pierwsze, ustanowienie osobistego rzecznika dziecka, który pełnić będzie wobec niego funkcję ochronną, reprezentacyjną oraz wspierającą.

Po drugie, jakościowy i ilościowy rozwój rodzicielstwa zastępczego, kosztem pieczy instytucjonalnej.

Co więcej, zmiany w zakresie finansowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Po czwarte, wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania poprzez wszechstronną pomoc.

Po piąte, stworzenie programu przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w nowe jednostki wsparcia rodziny i pomocy społecznej.

Jako szósty postulat, usprawnienie pracy sądów rodzinnych poprzez zwiększenie liczby etatów sędziów orzekających w tych sprawach.

Na koniec, wsparcie rodziny przeżywającej kryzys wychowawczy poprzez zmiany w sposobie finansowania funkcji asystenta rodziny, rozwoju sieci placówek wsparcia dziennego oraz treningi umiejętności rodzicielskich.

Przedstawione powyżej propozycje mają swoje szczegółowe rozwinięcie w analizie Strategii, dostępnej na stronie strategie2050.pl

źródło: Stowarzyszenie Polska 2050 

AUTOPROMOCJA