Imieniny: Maury

INFO

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk w obecności Wicestarosty Żnińskiego Andrzeja Hłonda, Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie Henryka Ciesielczyka oraz Sekretarza Powiatu Agnieszki Małeckiej, powierzył pełnienie funkcji w placówkach oświatowych.

fot. Starostwo Powiatowe w Żninie

Starosta Żninie pełnienie funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie powierzył Pani Grażynie Sawickiej, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie Panu Tomaszowi Ratajczakowi oraz Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie Pani Anicie Szymanowskiej-Zabrockiej. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie stanowiska powierzone zostały na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

W tym dniu z rąk Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka i Wicestarosty Żnińskiego Andrzeja Hłonda nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Żninie ks. Paweł Wilczewski, który pomyślnie zdał egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, otrzymał akt mianowania. Podczas uroczystości, w obecności dyrektora szkoły Pana Leszka Kowalskiego nauczyciel złożył ślubowanie rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży.

źródło: Starostwo Powiatowe w Żninie

REKLAMA
AUTOPROMOCJA
REKLAMA
AUTOPROMOCJA