Imieniny: Boguslawa, Tekli

INFO

Pod koniec października w Rogowie odbyła się wizytacja zakończonej przebudowy ul. Gnieźnieńskiej w Rogowie. W wydarzeniu wzięli udział: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Wójt Gminy Rogowo Tomasz Michalczak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie Adrian Kubicki oraz Zastępca Wójta Marcin Nitka.Inwestycja otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych. Kwota udzielonej promesy to 4.382.459,12 zł, co stanowi aż 95 % wartości inwestycji. Kwota przedmiotowego zadania wynosi 4.613.114,86 zł. Wykonawca robót to firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z. o. o. Umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 23.02.2022 r. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 04.10.2022 r.

Przebudowa drogi swoim zakresem objęła odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo (ul. Kościelna) do skrzyżowania z dawną drogą krajową nr 5.Głównym celem przebudowy było zwiększenie nośności nawierzchni i poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Projekt zakładał remont nawierzchni z kostki kamiennej w obrębie skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej z ul. Kościelną i Powstańców Wlkp. poprzez wymianę kostki kamiennej na kostkę większego rozmiaru. Następnie rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej i wykonanie nawierzchni bitumicznej, pozostawiając pas szerokości 2,5 m do skrzyżowania z ul. Składową jako parking o nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiórki. Na początku i końcu parkingu wykonano wyspy o dł. 10 m wyniesione ponad poziom jezdni o 4 cm. Na parkingu znajdującym się po lewej stronie założono wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej. Następnie kostkę betonową na istniejącym parkingu przyjęto do regulacji wysokościowej z wykorzystaniem istniejącej kostki i dołożeniem nowej według potrzeb. Istniejącą nawierzchnię zatoki autobusowej przyjęto do regulacji wysokościowej. Założono, że istniejące chodniki pozostają bez zmian, wykonano jedynie lokalne remonty zaniżeń i dostosowano je wysokościowo do nowej niwelety nawierzchni. Od km 0+236 zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6 m o wzmocnionej konstrukcji istniejącej nawierzchni. Zjazdy do posesji i na działki znajdujące się do 0+795 km drogi przewidziano jako zjazdy z kostki betonowej, natomiast na dalszym odcinku, gdzie nie występuje chodnik i krawężniki, zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. Wykonano również kanalizację deszczową w celu poprawnego odprowadzenia wody z pasa drogowego, a także kanał technologiczny.

źródło i fot.: Starostwo Powiatowe w Żninie

AUTOPROMOCJA
REKLAMA