Imieniny: Artura, Brunona

INFO
OGŁOSZENIE

Gmina Żnin postanowiła, że targowisko na Placu Zamkowym nie zostanie przeniesione w nowe miejsce, na ulicę Ułańską.

Przypominamy, że perspektywa przeniesienia żnińskiego targowiska na ulicę Ułańską w stolicy Pałuk pojawiła się już ponad 20 lat temu. To wtedy ówczesne władze i Rada Miejska dokonywała zmian w miejscowym planie zagospodarowania oraz wykonywała badania podłoża, by sprawdzić, czy można akurat na ulicy Ułańskiej dokonywać jakichkolwiek zabudowań.

Temat przeniesienia targu pojawił się listopadzie ubiegłego roku, a do dokonywania zmian kuszą unijne pieniądze. Na nowe targowisko gmina Żnin mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1 000 000zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aby poznać zdanie kupujących na targu oraz handlowców Urząd Miasta przeprowadził w listopadzie trzy ankiety. Pierwszą 18 listopada, z której wynika, że na 215 osób 161 nie zgadza się na przeniesienie targu. Druga sonda, przeprowadzona 21 listopada również dała negatywną odpowiedź. Na 117 osób 56 było za przeniesieniem. Ostatnią sondę Urząd przeprowadził na ulicy Śniadeckich i Kościuszki. 30 osób było przeciw zmianom, 31 poparło inicjatywę.

Po analizach i głosach mieszkańców otrzymaliśmy informację z Urzędu Miasta że gmina Żnin nie weźmie udziału w konkursie na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W związku z tym targowisko miejskie pozostanie w dotychczasowej lokalizacji – na placu Zamkowym w Żninie. Konsultacje społeczne w tej sprawie pokazały, że opinie mieszkańców są podzielone. Liczne grono osób handlujących na targowisku oraz właściciele sklepów zgłaszali swoje obawy w związku z potencjalną zmianą lokalizacji targowiska. Rada Miejska w Żninie nie zajęła jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, dlatego Burmistrz zdecydował o rezygnacji z tej inwestycji.

Od początku nie byłem przekonany do zmiany lokalizacji obecnego miejsca handlu na Placu Zamkowym. Pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowoczesnego targowiska. Mam nadzieję, że nie była to ostatnia szansa. Jednak, jak teraz poddaliśmy temat szerokim konsultacjom społecznym (głównie z przedsiębiorcami handlującymi aktualnie na placu Zamkowym oraz osobami mającymi firmy w jego bezpośrednim sąsiedztwie), tak i w przyszłości temat, jeśli powróci, wymagał będzie rozmów z mieszkańcami. Zakończone konsultacje, rozmowy, ankiety i spotkania pokazały, że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby przenoszenia targowiska w inne miejsce. Będziemy zatem systematycznie poprawiać warunki na placu Zamkowym oraz rozważymy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, mocujące prawnie status targowiska, a nie jak obecnie, placu handlowego. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, kupcom i przedsiębiorcom za głos w publicznej dyskusji na temat targowiska.

Burmistrz Żnina, Robert Luchowski

Czy w przyszłości Gmina Żnin ponownie będzie przymierzała się do zmiany miejsca handlowego? Jeśli tak, ponownie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie.
AUTOPROMOCJA