Imieniny: Blażeja, Saturnina

INFO

12 stycznia radni Rady Gminy w Rogowie, wójt gminy oraz skarbnik spotkali się by dojść do porozumienia w sprawie budżetu na rok 2017. Porozumienia nie ma, za to pojawiły się błędy w projekcie budżetu.

fot. archiwum własne


Przypominamy, że podczas ostatniej sesji Rady Gminy, w grudniu 2016 roku, radni większością głosów nie przyjęli projektu budżetu do realizacji w 2017 roku. Radni z klubu radnych Dla Gminy Rogowo, którzy w tej kadencji mają większość, przedłożyli wójtowi Józefowi Sosnowskiemu propozycje inwestycji do realizacji w roku bieżącym. Radny Dariusz Kośmider w imieniu Klubu zaproponował przesunięcie środków z inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mięcierzynie” oraz z inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w Rogowie i Rogówku”, a z tych pieniędzy zaproponował budowę świetlicy w Cegielni. Dalej, można byłoby wykonać dokumentację na przebudowę drogi w Gostomce ze środków przesuniętych z wykonania tego samego projektu na budowę sieci wodociągowej. Radny Dariusz Kośmider wskazał również, że w 2017 roku można przebudować remizę strażacką w Rogowie, przesuwając środki finansowe również z wykonania projektu na budowę sieci wodociągowej oraz zaadoptować budynek szkolny na świetlicę wiejską w Lubczu uzyskując dodatkowe środki z przesunięć w innych inwestycjach. Ponadto zaproponowano wprowadzenie I etapu budowy odwodnienia ulicy Bohaterów Września i Przybrzeżnej oraz budowy ulicy Bohaterów Września w Rogowie.
Wójt propozycji tych nie uwzględnił, tym samym projekt budżetu nie został poparty. 12 stycznia Radni spotkali się ponownie, aby dojść w tej kwestii do porozumienia. Niestety, jak powiedział na spotkaniu Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Michalczak

Mamy coraz mniej czasu nad merytoryczną pracą nad tym projektem. Dlatego ubolewam, że do dzisiejszego spotkania ze strony Wójta nie było żadnej próby rozmów, zawarcia kompromisu żeby wyjść z tej patowej sytuacji.

Tomasz Michalczak, Przewodniczący Rady Gminy w RogowieAnalizując propozycję budżetu Przewodniczący Tomasz Michalczak doszukał się błędu. Czego błąd dotyczy? Gmina Rogowo na realizację trzech inwestycji: budowę drogi Grochowiska Szlacheckie– Szelejewo, budowa sieci wodociągowej Rogowo– Rogówko oraz budowę sieci wodociągowej do Złotnik, chce zaciągnąć kredyt w wysokości 1 679 193, 56zł. Z tego kredytu mają zostać spłacone zaciągnięte w innych latach zobowiązania w kwocie 897.831,24zł. Za pozostałą część mają zostać zrealizowane w/w trzy inwestycje.

Z tej sumy łącznej zostanie ponad 700 000zł, a tym samym nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć finansowo realizacji chociażby pierwszej z brzegu inwestycji, czyli budowy drogi Grochowiska- Szelejewo, która opiewa na ponad milion złotych. Na chwilę obecną wygląda to tak, że gdybyśmy przyjęli wsparcie budżetu kredytem to kredyt ten musiałby być zaciągnięty większy, niż ten proponowany. Inaczej któraś z tych inwestycji musiałaby być usunięta lub inaczej finansowana

Tomasz Michalczak, Przewodniczący Rady Gminy w RogowieWedług wyliczeń klubu Dla Gminy Rogowo brakuje niespełna 900.000 zł. na inwestycje wskazane przez Wójta. Czy przedłożony projekt zawiera błąd czy jest poprawny? Na to pytanie odpowiedziała skarbnik gminy Wioletta Nowakowska, która stwierdziła, że przychody i rozchody w proponowanym projekcie budżetu są poprawne, żadnego błędu nie ma.

Wójt Gminy Rogowo, po analizie sprawy przyznał, że nie może zgodzić się z tym, żeby kredyt traktować jako środki własne.

Prawda jest taka, że musimy zaciągnąć kredyt. Albo z naszej bieżącej działalności spłacimy dotychczasowe zobowiązania i ta kwota ponad 1 600 000zł zostanie przekazana na inwestycje w całości, albo część zostanie przekazana na spłatę kredytu, część na inwestycje, Wówczas z działalności bieżącej będziemy szukać pieniędzy na brakującą część kwoty. Nie wiem jaka w tym roku będzie nadwyżka budżetowa i czy w ogóle będzie.

Józef Sosnowski, Wójt Gminy RogowoPodczas wspólnego posiedzenia radni z Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zauważyli żadnego błędu w projekcie budżetu. Wielokrotnie podkreślali, że jest to poprawna propozycja budżetu, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy żadnego błędu się nie doszukała. 

Przewodniczący Klubu Radnych Dla Gminy Rogowo Dariusz Kośmider, oświadczył że, wspólnie z Przewodniczącym Rady Tomaszem Michalczakiem w dniu 9 stycznia spotkał się w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy z członkami składów orzekających, którzy poinformowali ich że  w projekcie budżetu Gminy Rogowo jest błąd w zapisie kwot w załącznikach dotyczący planowanego kredytu na nowe inwestycje oraz spłaty zaległych kredytów i pożyczek, który w przypadku przyjęcia proponowanej uchwały skutkowałby jej odrzuceniem w celu jej skorygowania.

Radny Robert Wódczak oświadczył, że biorąc pod uwagę ustalenia w RIO oraz niespójność kwot w załącznikach proponowanej uchwały budżetowej  należy stwierdzić, że przedłożony projekt budżetu jest bublem prawnym.

Przewodniczący Rady Tomasz Michalczak złożył formalny wniosek o zobligowanie Wójta do przedłożenia kolejnego projektu budżetu do dnia 18.01.2017r. co umożliwi podjęcie kolejnych prac w celu jego przyjęcia.
Wniosek poparła większość radnych na czwartkowym posiedzeniu.

Co? Gdzie? Kiedy?

 

 

 

Poradź się psychologa

Słowo po słowie, gest po geście, przemoc emocjonalna to jak kropla, która drąży skałę. Niby nic się nie dzieje.

Wychodzicie z dziećmi na spacery, robicie razem zakupy, lubią go właściwie wszyscy sąsiedzi, w domu pomaga. Może nie raz słyszałaś od koleżanki, że też by chciała by jej mąż tyle pomagał. I jeszcze jest taki szarmancki wobec innych kobiet. Ty to masz życie!

AUTOPROMOCJA