Imieniny: Fabiana, Sebastiana

INFO

Na ostatniej sesji Rady Gminy Żnin 5 radnych: Lucjan Adamus, Maria Błońska, Jerzy Krynicki, Piotr Horka i Jerzy Kowalski zdecydowało o podziale sołectwa Kaczkowo – Kaczkówko na dwa oddzielne.

fot. archiwum własne


Sprawa podziału sołectwa Kaczkowo – Kaczkówko pojawiła się w listopadzie 2015 roku na jednym z posiedzeń sesyjnych. Wówczas Dariusz Goliński z Kaczkowa, zwrócił się w imieniu mieszkańców tej miejscowości z prośbą o podzielenie sołectwa na dwa oddzielne

Wniosek o rozdzielenie naszego sołectwa poparło 77 mieszkańców Kaczkowa i jest ono wynikiem nieporozumień dotyczących rozdysponowania funduszu sołeckiego. Mieszkańcy mają rozbieżne priorytety co do przeznaczenia funduszu, co wpływa na rozwój tych dwóch wsi i dalsze wspólne działanie. Każdy chciałby dla swojej wsi jak najlepiej, wspólnego consensusu nie potrafimy wypracować, dlatego lepiej będzie dokonać podziału.

Dariusz Goliński

W sprawie podziału sołectwa Urząd Miasta we wrześniu 2016 roku zorganizował w Cerekwicy zebranie wiejskie, by poprzez konsultacje społeczne i wypełnienie ankiety, mieszkańcy Kaczkowa i Kaczkówka wypowiedzieli się w tej sprawie. Na spotkanie przybyły 34 osoby, na 183 uprawnione. Za rozdzieleniem opowiedziało się wówczas 27 osób, przeciwnych było 8, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się pod koniec stycznia br. radni zdecydowali o tym, czy rozdzielić sołectwo na dwa oddzielne. Sołtys Maria Janicka prosiła radnych, aby nie dokonywali podziału, ponieważ tak małe wioski jak Kaczkowo i Kaczkówko razem zyskają, a osobno stracą. Fundusz sołecki zmniejszy się proporcjonalnie w przeliczeniu na mieszkańca danej wsi, co nie pozwoli na przeprowadzenie większych inwestycji.

Dariusz Goliński, który obecny był na posiedzeniu prosił rajców, aby ci uwzględnili prośbę mieszkańców i wynik konsultacji społecznych i opowiedzieli się za podziałem.

Burzliwej i ponad godzinna dyskusja, która w przeważającej części dotyczyła funduszu sołeckiego (nowo powstałe sołectwa w bieżącym roku budżetowym nie będą miały prawa do funduszu sołeckiego) nie rozwiała do końca wątpliwości radnych co do podziału o czym świadczył wynik głosowania. 11 radnych wstrzymało się od głosu, 2 – Tomasz Wysocki i Idzi Mądry zagłosowali przeciw, a 5 podniosło rękę „za”. I choć nie osiągnięto większości głosów wśród wszystkich radnych, osiągnięto większość wśród głosujących. Tym samym 5 radnych zdecydowało o podziale.

Cytat tygodnia

 

Poradź się psychologa

Słowo po słowie, gest po geście, przemoc emocjonalna to jak kropla, która drąży skałę. Niby nic się nie dzieje.

Wychodzicie z dziećmi na spacery, robicie razem zakupy, lubią go właściwie wszyscy sąsiedzi, w domu pomaga. Może nie raz słyszałaś od koleżanki, że też by chciała by jej mąż tyle pomagał. I jeszcze jest taki szarmancki wobec innych kobiet. Ty to masz życie!

AUTOPROMOCJA