Imieniny: Diny, Bogny

INFO

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zorganizował konferencję prasową, podczas której zostały poruszone najważniejsze tematy dotyczące budowy drogi ekspresowej S5.


W spotkaniu wzięli udział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, p.o. dyrektora oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Jerzy Ptasznik, p.o. zastępcy dyrektora ds. Inwestycji Zbigniew Szymczak oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Dariusz Wrzos, naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Kamila Sobiś i dyrektor Wydziału Infrastriktury i Rolnictwa KPUW Zygmunt Borkowski.

fot. archiwum UW w Bydgoszczy


Jakie kwestie zostały poruszone?
Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji drogowej S5, ocena oddziaływania na środowisko oraz informacje dotyczące odszkodowania za nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja, to nie jedyne zagadania. Szczegóły prowadzonej inwestycji przedstawił p.o. Dyrektora GDDKiA w Bydgoszczy Jerzy Ptasznik. Poinformował on jak ma przebiegać budowa „eski”, którą podzielono na 7 odcinków. Pierwszy będzie zaczynać się w Nowych Marzach, a ostatni w Cotoniu. Podobnie jak odcinki drogi S5 w województwie wielkopolskim projektowane są 2 jednie po 2 pasy ruchu - 3,5 metrowej szerokości z pasem awaryjnym o szer. 2,5 metra. Projekt jest tak przygotowany, że w przyszłości ma możliwość dobudowania 3 pasa ruchu na każdej jezdni.

Co dzieje się obecnie?
Na obecnym etapie precyzyjnie wyznaczane są  i doprecyzowywane różne czynniki środowiskowe m. in. liczba korytarzy ekologicznych i ich lokalizacje, miejsce nasadzeń, gatunek drzew i krzewów, miejsca przesadzeń gatunków chronionych, w tym przenoszenie płazów. Ponadto, jak już wcześniej pisaliśmy trwa również wycinka drzew na trasie projektowanej „ekspresówki”. Na obecnym etapie w toku postepowań nie występują żadne zagrożenia dla wydania przez wojewodę decyzji o zezwoleniu na realizacje drogi ekspresowej S5. Na wiosnę rozpocznie się proces wywłaszczenia oraz postępowanie odszkodowawcze. Obejmie on około 3,5 tysiąca działek. Rzeczoznawcy, czekają na przeprowadzenie procesu wywłaszczenia i wyceny nieruchomości.


Inwestycja drogowa S5 jest obecnie w fazie  przygotowań do prac archeologicznych oraz prac nad dokumentacją wykonawczą. Przygotowywane jest zaplecze budowy, prowadzona jest wycinka lasów, a także inwentaryzacja nieruchomości na trasie przebiegu trasy S5. Szacuje się że w związku z budową nowej drogi ekspresowej, około 3 500 nieruchomości stanie się własnością Skarbu Państwa. Postepowania odszkodowawcze rozpoczną się po wydaniu przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S5. 


Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane wiosną 2017 roku. Budowa ma potrwać przez dwa lata, a wszystkie odcinki mają zostać oddane do użytku w 2019 roku.

Co? Gdzie? Kiedy?

 

 

Poradź się psychologa

Słowo po słowie, gest po geście, przemoc emocjonalna to jak kropla, która drąży skałę. Niby nic się nie dzieje.

Wychodzicie z dziećmi na spacery, robicie razem zakupy, lubią go właściwie wszyscy sąsiedzi, w domu pomaga. Może nie raz słyszałaś od koleżanki, że też by chciała by jej mąż tyle pomagał. I jeszcze jest taki szarmancki wobec innych kobiet. Ty to masz życie!

AUTOPROMOCJA