Imieniny: Blażeja, Saturnina

INFO

Burmistrz Żnina, Robert Luchowski zorganizował konferencję prasową nad Małym Jeziorem w Żninie, na jednym z pomostów, by przekazać informację, że wygrał ze Starostą Żnińskim. Gmina Żnin pomosty wybudowała bez żadnych zastrzeżeń. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy umorzył postępowanie.

fot. Małgorzata Brzykca


O pomostach w Żninie i związaną z nimi „wojną” pomiędzy Starostą, a Burmistrzem wie chyba każdy w powiecie i poza jego granicami. Tym oto sposobem dwie sztandarowe budowle kadencji Burmistrza Luchowskiego rozsławiły Żnin. A zaczęło się od obniżenia rzędnych posadowienia pokładów pomostów o 30 cm. Starosta Żniński, Zbigniew Jaszczuk, obawiał się, że obniżenie rzędnych będzie miało wpływ na użytkowanie obiektów i bezpieczeństwo turystów. Starosta obawiał się przede wszystkim o to, że dolne pomosty mogą zostać zalane przez fale, a obiekt po latach ulegnie zniszczeniu. Liczne argumenty i załączone dowody potwierdziły, że przeprowadzony proces inwestycyjny był prawidłowy, a pomimo obniżenia rzędnych, pomosty zostały wybudowane zgodnie  ze wszystkimi wymogami i warunkami udzielonych pozwoleń oraz zasadami sztuki budowlanej. Taka sama argumentacja została przedstawiona Staroście Żnińskiemu, który przez kilka miesięcy prowadził postępowanie administracyjne, a następnie cofnął pozwolenie wodnoprawne stojąc na stanowisku, że zaistniały fakt, jak napisaliśmy powyżej, może zagrażać bezpieczeństwu. 7 marca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy wydał decyzję ostateczną w tej kwestii, podzielając w całości stanowisko, że Gmina Żnin nie naruszyła żadnych przepisów prawa. To rozstrzygnięcie przesądziło jednoznacznie o dochowaniu należytej staranności przez Gminę Żnin nie tylko w procesie budowy, ale także w aspekcie sporządzonych dokumentów, a cała zgromadzona dokumentacja powykonawcza nie budziła żadnej wątpliwości w toku sprawy.

Od początku byłem spokojny o rozstrzygnięcie tej sprawy. Nie miałem wątpliwości do fachowości moich współpracowników oraz kierunku działań, które zostały podjęte. Postawa starosty żnińskiego od początku nie służyła przyśpieszeniu i wsparciu realizacji tej inwestycji, ale nastawiona była na jej spowolnienie. Jego zapewnienia, że działa w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców były iluzoryczne i miały służyć przykryciu serii wpadek i błędów, jakich dopuścił się ten wieloletni samorządowiec w tej sprawie. Na takie postępowanie i samowolę starosty nie ma i nie będzie również w przyszłości przyzwolenia.

Robert Luchowski, Burmistrz Żnina

Pomosty są otwarte i jak zapewniał Burmistrz, bezpieczne. Ich oficjalne otwarcie nastąpi 29 kwietnia. Burmistrz Żnina ma nadzieję, że starosta żniński skorzysta z zaproszenia i wspólnie z włodarzem Luchowskim dokona otwarcia pomostów. Dla Starosty nożyczki do przecięcia wstęgi zostaną przygotowane.

Co? Gdzie? Kiedy?

 

 

 

Poradź się psychologa

Słowo po słowie, gest po geście, przemoc emocjonalna to jak kropla, która drąży skałę. Niby nic się nie dzieje.

Wychodzicie z dziećmi na spacery, robicie razem zakupy, lubią go właściwie wszyscy sąsiedzi, w domu pomaga. Może nie raz słyszałaś od koleżanki, że też by chciała by jej mąż tyle pomagał. I jeszcze jest taki szarmancki wobec innych kobiet. Ty to masz życie!

AUTOPROMOCJA