Imieniny: Artura, Brunona

INFO
OGŁOSZENIE

Na ostatniej sesji radni powiatowi udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za miniony rok. Jak powiedział Starosta Zbigniew Jaszczuk, jest to jego 17 absolutorium.

fot. Goniec Pałucki

Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk w swoim sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawił radnym dochody i wydatki powiatu. Mówił również o inwestycjach jakie udało się w roku ubiegłym zrealizować.

Na początku roku ustalono dochody powiatu w wysokości 62 727 619zł, a wydatki w wysokości 60 725 379 zł. Po zmianach zwiększono dochody do kwoty 68 946 274zł i wydatki do kwoty 67 553 715 zł. W skutek tych zmian powstała nadwyżka na kwotę 1 392 551 zł, która przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych. Za 2016 rok budżet zamknął się nadwyżką łączną 2 448 695, 57 zł. Udało nam się zrealizować zadanie na budowę drogi do Janowca Wielkopolskiego. Nie wyobrażam sobie budowy drogi w Żernikach mając na uwadze remont drogi do Wągrowca i utrudnioną jej przejezdność.

Starosta Żniński, Zbigniew Jaszczuk

Radni Dariusz Kaźmierczak i Paweł Sikora wyrazili swoją opinię na temat remontu. Według radnego Dariusza Kaźmierczaka najłatwiej w powiecie zarządzać drogami.

Kilkakrotnie wskazywałem na to żeby budować tych dróg więcej. Nie można powiedzieć, że dróg się nie buduje, bo one są, jednak moje odczucie jest takie, że nie buduje się zgodnie z sugestiami mieszkańców. Mówiłem o ulicy Gnieźnieńskiej, której projekt inwestycji od 2 lat leży. Do dzisiaj nie jest to wykonywane. Nie ma kompleksowego działania. Kilkakrotnie zgłaszałem remont drogi z Cerekwicy do Słębowa i z Cerekwicy do Kaczkowa. Stan tych dróg jest opłakany.

Dariusz Kaźmierczak, Radny Powiatu żnińskiego

Radny Paweł Sikora stwierdził, że na terenie gminy Żnin drogi nie są remontowane proporcjonalnie co do innych gmin, a w szczególności dróg na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.

Starosta przypomniał, że prowadzony będzie remont drogi wojewódzkiej nr 251, który może sparaliżować ruch na terenie Żnina. Do tego dochodzi budowa drogi ekspresowej S5.

Nie wyobrażam sobie remontu ulicy Gnieźnieńskiej w tym roku, ponieważ mając na uwadze te dwie inwestycje ruch w Żninie był by bardzo utrudniony. Dlatego będzie przeprowadzony remont lewej strony, a nie wchodzimy w remont jezdni bo Żnin by został rozjechany i sparaliżowany. Co do budowy dróg, proszę pamiętać, że w Gminie Żnin wybudowaliśmy drogę w kierunku Żnin – Gąsawa, Żnin – Cerekwica i Żnin – Chomętowo. Proszę, żeby radni ze Żnina nie narzekali.

Starosta Żniński, Zbigniew Jaszczuk

Komisja rewizyjna na podstawie odpowiednich przepisów wydała opinię pozytywną z wykonania budżetu. Taką samą opinię wydała również Regionalna Izba Kontroli w Bydgoszczy. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu głosowało 17 radnych. Radny Paweł Sikora wstrzymał się od głosowania, a radny Dariusz Kaźmierczak opuścił salę przed głosowaniem.

AUTOPROMOCJA