Imieniny: Jagodyk Urbana

INFO
REKLAMA

Członkowie Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przekazali swój sztandar pod opiekę  Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

fot. nadesłane / Sz. Ziętek

Wydarzenie rozpoczęło się od występu artystycznego uczniów ZSP. Następnie Seniorzy dokonali symbolicznego przekazania sztandaru młodemu pokoleniu. Nie zabrakło licznych podziękowań i wyróżnień dla wszystkich członków Koła. Życzenia złożyli m. in. Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak, Przewodniczący Rady Wojciech Ollek oraz Dyrekcja ZSP w Damasławku. Całą procedurę nadzorowali obserwatorzy - przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddziału Okręgowego w Pile.

fot. nadesłane / Sz. Ziętek


Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację  „Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej” w Damasławku powstało 1 września 1974 roku. Prezesem Koła był Stefan Siwak. Koło posiadało swój Sztandar nadany 1 września 1974 roku.

Na początku lat 90- tych Związek Bojowników został przekształcony w Związek Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Damasławku. Dnia 11 listopada 1991 roku nadano nowy Sztandar Związkowi.

Do 1997 r. Zygfryd Szafiński pełnił funkcję Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Damasławku, następnie od października 1997 r. funkcję prezesa pełni Lubomira Sass, której Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał Nagrodę Herbu Powiatu. Wyróżnienie wręczył podczas uroczystości Starosta Tomasz Kranc.

REKLAMA
REKLAMA
AUTOPROMOCJA