Imieniny: Wita, Jolanty

INFO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z programu Moja Woda. O programie oraz warunkach, jakie trzeba spełnić, rozmawialiśmy z prezesem Zarządu funduszu Ireneuszem Stachowiakiem.

 

Panie Prezesie, to już kolejna odsłona programu Moja Woda. Jakie jest zainteresowanie tym programem w naszym województwie?

Ireneusz Stachowiak: Program Moja Woda od pierwszej edycji cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zostaliśmy w bardzo krótkim czasie dosłownie zasypani wnioskami, a kiedy skończyły się zaplanowane środki na zakup zbiorników do gromadzenia wód opadowych i instalacji odprowadzających wodę z dachów i podjazdów, rozdzwoniły się telefony z pytaniami, kiedy będzie kontynuacja programu. Mieszkańcy naszego województwa mają świadomość, że wodę trzeba oszczędzać, a do podlewania trawników czy przydomowych upraw deszczówka sprawdza się znakomicie. Najlepiej pokazują to liczby. Obecnie złożonych zostało już 1760 wniosków na kwotę ponad 10 mln zł.
Podpisaliśmy z beneficjentami 1220 umów na kwotę blisko 7 mln zł.
Na konta 32 beneficjentów, którzy zakończyli inwestycję wypłacone zostały pieniądze sięgające prawie 175 tysięcy złotych.


Przypomnijmy, do kogo adresowany jest program i kto w związku z tym może ubiegać się o dofinansowanie?

Ireneusz Stachowiak: O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Wniosek mogą także składać osoby, które planują budowę oraz takie, które rozpoczęły budowę domu jednorodzinnego. Jest jeden warunek, budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów o wypłatę. Przypominam, że tylko raz można ubiegać się o dofinansowanie dla jednej nieruchomości.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Ireneusz Stachowiak: Wysokość dotacji uzależniona jest od poniesionych kosztów na inwestycję. Można pozyskać nie więcej niż 80 procent kosztów kwalifikowanych instalacji, które wchodzą w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 tys. złotych na jedno zadanie. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2024 roku. Jest jeden warunek, że inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem do funduszu podpisanego przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie. Inwestycja powinna być zrealizowana nie później niż do 30 czerwca 2024 roku. Jest też ustanowiona dolna granica. Minimalna wartość przedsięwzięcia nie może być niższa niż 2000 złotych. Dodam jeszcze, że budżet programu w naborze na 2023 rok wynosi 13 mln 600 tys. złotych.

Dużo osób pyta się, czy Moja Woda pokryje zakup i montaż rynien?

Ireneusz Stachowiak: Rzeczywiście, dość często pada to pytanie ze strony osób zainteresowanych programem. Nie można uzyskać dofinansowania na zakup rynien czy rur spustowych – takie założenie było zresztą od początku programu. Na stronie WFOŚiGW w Toruniu znajduje się wykaz zarówno urządzeń, jak i zadań, na które można otrzymać dofinansowanie. W skrócie mogę powiedzieć, że udzielamy dofinansowania na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji do zbierania i retencjonowania wód opadowych oraz na zakup i montaż zbiorników podziemnych i naziemnych do gromadzenia wody, a także warstwy drenażowej tzw. zielonych dachów bez nasadzeń. Minimalna wielkość zbiornika do magazynowania wody wynosi 2 metry sześcienne.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Ireneusz Stachowiak: Należy założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie naszego Funduszu. Następnie pobrać i wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten należy wysłać do Funduszu za pomocą „Skrzynki podawczej – PDF”– dostępnej na Portalu Beneficjenta. Następnie należy wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu lub naszej filii biura w Bydgoszczy. Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.

Julita Marciniak

AUTOPROMOCJA